Zemeljska dela

so prva faza pri gradnji objekta, zato morajo biti izvedena kvalitetno in zanesljivo, saj s tem omogočijo nemoteno izvedbo vseh nadaljnjih faz gradnje. Lastna gradbena mehanizacija nam omogoča, da so zemeljska dela hitro in kakovostno opravljena.

Izvajamo zemeljska dela:

  • čiščenje zemljišč za gradnjo
  • izkope (strojne, ročne ter kombinirane izkope)
  • pripravo gradbene jame za kasnejšo postavitev temeljev ali temeljnih plošč
  • drenažo okoli objekta,
  • nasipe in vgradnjo gramoznega tampona (utrjevanje, planiranje)
  • pripravo kanalov za komunalne priključke in opremljanje zemljišča s priključki
  • zasip objekta oziroma gradbene jame
  • odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo