Adaptacije

Vsak objekt z leti postane potreben prenove ali spremembe. Adaptacije so lahko površinske, ko zamenjamo posamezne elemente (npr. pohištvo, talne obloge, okna) ali pa temeljite, ko ostane nedotaknjen le skelet objekta.

Ne glede na to, v kakšnem obsegu je prenova objekta, je pred začetkom del potrebno preveriti ali potrebujemo gradbeno dovoljenje.
Pomembno je tudi, da materiale, ki se odstranijo in so škodljivi (npr. azbest), odstranimo v skladu s posebnimi predpisi.

Za adaptacijo/prenovo se odločimo v primeru, da:

 • potrebujemo nove bivalne površine
 • želimo spremembo, novo razporeditev obstoječih stanovanjskih ali poslovnih prostorov
 • objekt potrebuje večje vzdrževalne posege
 • moramo zamenjati elemente ogrevalnega sistema zaradi dotrajanosti ali zastarelosti
 • želimo zmanjšati stroške ogrevanja prostorov in/ali sanitarne vode
 • imamo v objektu vlago, plesen;

Izvajamo vse vrste adaptacij, prenov in rekonstrukcij starejših objektov, stanovanj, poslovnih prostorov:

 • Pripravljalna dela: (zaščito obejkta/stanovanja pred izvedbo del)
 • Rušitvena dela: (rušenje obstoječih zidov, plošč, odstranitev talnih in stenskih oblog, odstranjevanje stavbnega pohištva (okna, vrata)
 • Armirano-betonska dela: (notranja in zunanja stopnišča, …)
 • Zidarska dela (zidanje novih nosilnih in predelnih zidov, izdelava tlakov, ometov, …)
 • Tesarska dela – opaži in odri
 • Kanalizacijska dela
 • Odvoz odpadnega materiala na deponijo
 • Čiščenje objekta po končani adaptaciji