Klasična gradnja

oziroma zidana hiša predstavlja pojem varnosti in ima pri nas dolgotrajno tradicijo. Kot osnovni gradbeni material se uporablja opečni ali betonski zidak, kot vezivo pa malta. Tak način zidave imenujemo tudi mokra gradnja, ker vezivo vsebujejo vodo, ki izhlapeva. Zato gradnja poteka postopoma, od temeljev do plošče, ker je potreben čas za sušenje uporabljenih materialov.

Klasična gradnja je v primerjavi z gradnjo nekoč napredovala v tehničnem, tehnološkem in izvedbenem smislu.

Danes je večja pozornost namenjena statiki in zavedanju kaj pomeni potresno varna gradnja. Veliko pozornost posvečamo tudi energetsko varčni gradnji (nizkoenergijski, pasivni gradnji in skoraj nič energijski ter plus energijski gradnji) in kvaliteti materialov.

Zaradi težnje k zmanjševanju stroškov za ogrevanje, je potrebno pri gradnji veliko pozornost nameniti:

  • izvedbi detajlov brez toplotnih mostov,
  • gradnji sten z majhno toplotno prevodnostjo,
  • vgradnjo oken z RAL montažo v treh ravninah itd.