Kanalizacijska dela

se izvedejo za odvodnjavanje meteornih in fekalnih vod stran od objekta. Odvodnjavanje je vse bolj pomembno zaradi vse bolj ekstremnih vremenskih razmer. Izvesti se mora skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in drugimi gradbenimi načrti, zunanjo in komunalno ureditvijo. Potrebno je najti kakovostne rešitve tako za strehe kot tudi za preostale dele objekta.

Izvajamo kanalizacijska dela:

  • priprava za polaganje kanalizacijskih cevi
  • vse vrste kanalizacijskih jaškov
  • drenaže