Novogradnje

so ena večjih odločitev in projektov v življenju. Zato se je potrebno projekta lotiti načrtovano in strateško pravilno. Pri odločitvah o novogradnji je pomembna prava izbira kvalitetnega materiala, natančna izvedba gradnje, energijska varčnost, optimalna arhitekturna zasnova ter ekološka naravnanost.

Pogoji za gradnjo so:

  • zakoličenje objekta z gradbenim dovoljenjem
  • označitev gradbišča
  • zagotovljen gradbeni nadzor
  • vodenje gradbenega dnevnika
  • imeti na gradbišču ustrezni del projekta za izvedbo (PZI).

Izvajamo novogradnje:

  • stanovanjskih objektov,
  • nizko energijskih objektov,
  • temeljnih plošč za nizkoenergijske in pasivne hiše,
  • poslovnih in proizvodno-skladiščnih objektov.