Tesarska dela

Zajemajo izvedbo različnih vrst opažev (enostranske, dvostranske in večstranske) za izvedbo različnih vrst betonskih konstrukcij. Zagotavljati morajo zahtevano obliko betonskega elementa, dokler ta ne doseže zadostne trdnosti.

Opaž mora:

  • prenesti predvidljivo obtežbo,
  • biti dovolj tog, da so tolerance objekta dosežene
  • ne sme poškodovati površin betonskih elementov
  • ne sme vpijati prekomerne količine atmosferske vode ali izparjene vode iz betona.
  • Stranice opaža in dno morajo biti ustrezno očiščene, brez prahu, ledu, žičnikov itd. (SIST EN 13670 – Izvajanje betonskih konstrukcij).

Izvajamo tesarska dela kot so:

  • izdelava vseh vrst lesenih opažev za dele gradbenih konstrukcij, pri izdelavi katerih se uporablja armirani beton (opaževanje armirano betonskih plošč, zidov, nosicev, stebrov, preklad, vertikalnih in horizontalnih vezi, stopnic)
  • izdelava opažev za odprtine v betonskih konstrukcijah ter tesarskih podov
  • izdelavo strešne konstrukcije
  • razopaževanje s čiščenjem in pripravo opaža za nadaljnjo uporabo
  • motnaža in demotaža različnih delovnih in fasadnih odrov