Sanacije in energetske prenove

pomenijo posodobitev objekta z namenom znižanja porabe energije in znižanja stroškov ogrevanja. Izboljšajo obstoječe stanje z opravljenim delom, ki ga je potrebno izvajati strokovno s proučitvijo vzroka, analizo stanja, z načrtovanjem in z uporabo ustreznih materialov, ker le tako dobimo trajno in kakovostno rešitev.

Z razvojem inovativnih gradbenih elementov in sistematičnih rešitev, se bo obnova starejših objektov dvignila na raven plus energetskega objekta.

Izvajamo sanacije in energetske prenove kot so:

  • injektiranje
  • sanacije vlage
  • izsuševanje
  • statične sanacije/ojačitve (betoniranje, injektiranje in podbetoniranje temeljev, izdelava armirano betonskih vezi, izdelava in sanacija armirano betonskih stebrov in plošč
  • sanacije razpok, temeljev, fasad, tlakov, nosilnoh zidov, ometov, itd.)
  • prenovo fasade,
  • zamenjavo stavbnega pohištva (oken, vrat in fiksnih zasteklitev) in
  • izolacija tal.

Izkušeni smo tudi pri specialnih obnovah, kot so spomeniško zaščitene stavbe in energetske sanacije. (Reference Mencingerjeva hiša Krško, Valvasorjeva hiša Krško, Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki).

Pri prenovi objekta (fasada, streha, stavbno pohištvo) vam lahko pomagamo do nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov, ki jih nudi Eko sklad.