Rušitvena dela

se izvajajo pri nadomestni gradnji ali pri adaptaciji objektov. Sestavljajo jih posnetek obstoječega stanja, način in čas rušenja. Na podlagi projekta rušitvenih del in projekta za gradnjo novega objekta upravna enota izda gradbeno dovoljenje. Z upoštevanjem zakona o varstvu pri delu sledi na koncu še čiščenje in odvoz rušitvenega materiala na ustrezne deponije.

Izvajamo rušitvena dela vseh vrst objektov:

  • strojno rušenje
  • ročno rušenje
  • vodni razrez betonskih, armirano-betonskih ali opečnih površin (odprtine za vrata, preboj AB plošče za stopnice, razrez balkonov…).
  • čiščenje in
  • odvoz ruševin na ustrezno deponijo;