Betonska in armirano betonska dela

so vsa tista dela, pri katerih uporabljamo beton kot osnovni gradbeni material. Pri gradnji objekta so zelo pomembna, saj s pravilno izvedbo zagotovimo stabilnost in varnost objekta.

Beton v armiranobetonskih konstrukcijah prevzema tlačne napetosti, ki jih povzročajo obremenitve konstrukcije, hkrati pa ščiti armaturo pred atmosferskimi in drugimi vplivi. Dosega velike trdnosti in je razmeroma odporen na zunanje vplive in staranje.

Uporablja se predvsem pri temeljenju objektov in izdelavi nosilnih elementov objekta, med katere sodijo horizontalne in vertikalne protipotresne vezi ter preklade in betonske plošče kot del medetažne konstrukcije. Primeren je za vse vrste gradenj od visokogradnje do inženirskih objektov tudi na področjih, kjer poleg statične obtežbe nastopajo tudi druge izredne obtežbe (potres, močan veter, valovi).

Izvajamo vse vrste betonskih in armiranobetonskih del:

  • betoniranje temeljev
  • podbetoniranje obstoječih temeljev
  • betoniranje plošč (talne, medetažne, stropne plošče)
  • betoniranje stopnic, stebrov, horizontalnih in vertikalnih protipotresnih vezi, nosilcev, preklad, itd.
  • betoniranje kletnih zidov in škarp
  • statične ojačitve, stebri, preklade
  • vgradnja betonskih plošč v stare zgradbe
  • vgrajevanje in vezanje armaturnih palic in mrež
  • nega betona po vgradnji;