Reference

ŠOLE, USTANOVE, ZAVODI:

 • Lekarna Brežice
 • Splošna bolnica Brežice
 • Večnamenska dvorana Veliki Podlog
 • Osnovna šola Podbočje
 • Osnovna šola Leskovec pri Krškem
 • Osnovna šola Videm-Krško
 • Osnovna šola Cerklje ob Krki
 • Varstveno delovni center Brežice
 • Varstveno delovni center Leskovec
 • Kulturni dom Dolenja vas
 • Občina Krško
 • Občina Brežice
 • Občina Kostanjevica na Krki
 • Vrtec Ciciban Sevnica
 • ŠRC Kostanjevica na Krki¸
 • Posvetni dom Artiče
 • MV Kapele
 • MV Podbočje
 • Tržnica Videm
 • PGD Prekopa
 • Grad Brežice
 • Osnovna šola Brestanica
 • Dom starejših občanov Brežice

OBJEKTI NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE:

 • Valvasorjeva hiša Krško
 • Grad Pišece
 • Cerkev Sv. Mihaela Pišece
 • Grad Bizeljsko
 • Grad Podsreda
 • Grad Brežice
 • Cerkev v Šentjanžu
 • Cerkev v Koprivnici
 • Cerkev Cerklje ob Krki
 • Cerkev sv.Ane na Okiču
 • MV Kapele
 • MV Podbočje
 • Vodovodni stolp Brežice
 • Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki
 • Mencingerjeva hiša Krško

STANOVANJSKI, GOSTINSKI, TRGOVSKI IN POSLOVNI OBJEKTI:

 • NLB Brežice
 • Hotel Špik- Gozd Martuljek
 • Apartmaji Žolnir Kostanjevica
 • Vzdrževalna dela na objektih Mercatorja po Dolenjski
 • Vzdrževalna dela na objektih v vojašnici Cerklje ob Krki
 • Vzdrževalna dela na Petrolovih bencinskih servisih
 • Pekarna Kruhek Krško
 • Restavracija Rondo Krško
 • Vila Ana Brežice
 • Poslovni prostori Jalovec Krško
 • NLB Šentjernej
 • Poslovni prostori Molan d.o.o.
 • Steklarstvo Resnik s.p.
 • Tuš Market Dušak Cerklje ob Krki
 • Cekin gostinsko, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. Krško
 • MANA Omerzu d.o.o.
 • Stanovanjske hiše

INDUSTRIJSKI IN DRUGI OBJEKTI

 • Vinska klet- Kmečka zadruga Krško
 • NUMIP d.o.o. Krško
 • VIPAP Krško
 • Bencinski servis Petretič Kostanjevica
 • Krajevna skupnost Podbočje
 • Krajevna skupnost Leskovec pri Krškem
 • Kemokovina d.o.o.
 • Kmečka zadruga Krško z.o.o.
 • Kulturni dom Krško
 • Sušilnica Bistrica ob Sotli
 • KZ Dolenja vas
 • KZ Sevnica
 • KT Tršinar
 • Ekten d.o.o.
 • SOP International d.o.o.
 • PŠ Sevnica
 • PŠ Kostanjevica na Krki
 • Resistec upr d.o.o.
 • I.H.S. Krško
 • Lastinski Pak d. o. o.
 • IGM SAVA d. o. o.
 • Resistec Upr d.o.o. & Co. Krško
 • Elektroinštalacije Kodrič Ivan s. p.
 • Gazela d. o. o. Krško
 • Posavski muzej Brežice
 • Q Techna d.o.o.